خانه

  1.  از کاربرد عبارات استرس زایی مانند کشیدن یا خارج کردن دندان، عصب کشی و… در حضور کودکان خودداری نمایید. بیان این عبارات به خودی خود در کودکان ایجاد تشویش و استرس می کند.
  2.  برای جلب توجه و همکاری کودک جهت مراجعه به مطب دندانپزشکی، از دادن هرگونه وعده و جایزه پرهیز کنید. این وعده ها نه تنها باعث بهبود همکاری کودک نمی شود بلکه از محیط مطب دندانپزشکی، هیولایی در ذهن او می سازد.

ما در مطب دکتر اسماعیل زاده تلاش نموده ایم با ایجاد محیطی شاد و صمیمی، استرس کودکان دلبند شما را کاهش دهیم تا از درمان دندانپزشکی لذت ببرند.

  • پوستر های کودکانه
  • دکور های رنگی و شاد
  • مدیریت ترس و استرس کودکان
  • کادر مجرب درمان
برای مشاوره و کسب اطلاعات بیشتر

64 404 404 021

65 404 404 021

66 404 404 021