14 خرداد, 1399

مدیریت درد ناشی از رویش دندان در کودکان

مدیریت درد ناشی از رویش دندان در کودکان: به کودک غذاهای خنک مانند پوره سیب و یا ماست...

14 خرداد, 1399

توصیه هایی به والدین کودکان مراجعه کننده به مطب دندانپزشکی

توصیه هایی به والدین کودکان مراجعه کننده به مطب دندانپزشکی :  از کاربرد عبارات استرس زایی...

14 خرداد, 1399

ارتودنسی پیشگیری چیست ؟

ارتودنسی پیشگیری چیست ؟ دندان های منظم و چهره ای متقارن و نرمال جزو شاخصه های زیبا شناختی...

14 خرداد, 1399

فیشورسیلنت

فیشور سیلنت تراپی چیست ؟ نتایج مطالعات مختلف بر روی کودکان 12-6 ساله نشان می دهند که بیشتر...

23 اسفند, 1398

آرام بخشی یا بیهوشی ؟ کدام یک مناسب‌تر است؟

آرام بخشی یا بیهوشی ؟ کدام روش برای درمان دندانپزشکی کودکان غیر همکار مناسب تر است...

23 اسفند, 1398

ارتودنسی پیشگیری چیست ؟

دندان های منظم و چهره ای متقارن و نرمال جزو شاخصه های زیبا شناختی انسان بوده و در مقابل ،...

23 اسفند, 1398

فضا نگهدار چیست

یکی از عملکرد های وجودی دندان های شیری حفظ فضا و ایجاد یک مسیر راهنما جهت رویش دندان های...

23 اسفند, 1398

دندان شیری

دندان هایی برای تبسم فرشته کوچک من مروارید های سفید و زیبایی که برای اولین بار در6...